Hoe worden buurtgrenzen gedefinieerd?

Buurtgrenzen worden bepaald op basis van drie factoren.

  1. Officiële data. Online kan heel wat informatie teruggevonden worden over de officiële indeling van buurten, kernen, dorpen,... Hierop baseren we ons in eerste instantie.
  2. Onze expertise. Na meer dan duizend buurten te hebben gecreëerd en bijna vijf jaar de Hoplr-community te beheren, weten we vrij goed wat wel en niet werkt. Een goede Hoplr-buurt bestaat uit zo'n 1.500 (tussen 1.000 en 4.000) huishoudens.
  3. Input lokaal bestuur. Als de uitrol op vraag van een stad of gemeente gebeurt, leggen we de buurtgrenzen in overleg met het bestuur vast.

mceclip0.png

 

Meer vragen? Contacteer ons

Stuur een e-mail naar support@hoplr.com

Artikelen in deze sectie

Zie meer