Hoe worden buurtgrenzen gedefinieerd?

Buurtgrenzen worden meestal bepaald op basis van twee of drie factoren.

  1. Officiële data. Online kan heel wat informatie teruggevonden worden over de officiële indeling van buurten, kernen, dorpen,... Hierop baseren we ons in eerste instantie.
  2. Onze expertise. Na een duizendtal buurten te hebben gecreëerd en door bijna vijf jaar de Hoplr-community te beheren, weten we vrij goed wat wel en niet werkt. Een goede Hoplr-buurt bestaat uit zo'n 1.500 (tussen 1.000 en 4.000) huishoudens.
  3. Input lokaal bestuur. Als de uitrol op vraag van een stad of gemeente gebeurt, leggen we ook de buurtgrenzen in overleg met het bestuur vast. We vertrekken opnieuw van officiële data en onze expertise, maar het lokale bestuur kan vaak klemtonen aanbrengen om nog betere buurten te definiëren.

 

Meer vragen? Contacteer ons

Stuur een e-mail naar support@hoplr.com

Artikelen in deze sectie

Zie meer