Zijn politieke berichten toegestaan op Hoplr?

Hoplr is een digitaal netwerk voor buurten en buren. Afhankelijk van wat je onder politiek verstaat, speelt het een belangrijke rol. De vraag of er in nieuwe fietspaden geïnvesteerd moet worden, is bijvoorbeeld een interessant onderwerp voor op Hoplr.

Onze huisregels zorgen echter voor een aantal belangrijke beperkingen die geen ruimte laten voor partijpolitiek of overdreven discussie. 

  1. Geen reclame. Dat houdt ook in dat zelfpromotie en promotie van politieke partijen geen plaats hebben op Hoplr. Post om die reden geen berichten, bedrijven, activiteiten of afbeeldingen die enigszins politiek getint zijn.

  2. Respect voor je buren. Discriminatie en scheldpartijen zijn natuurlijk uit den boze op Hoplr. Spreek over ideeën en dingen, niet over personen. 

  3. Hoplr is geen klaagmuur. Om verzuring van de buurten tegen te gaan, is het belangrijk ook negativiteit tegen te gaan. Daarom zal het Hoplr-team ingrijpen wanneer een bepaald issue te veel terugkomt in een buurt of als één of meerdere personen te vaak negatieve boodschappen in de buurt plaatsen. 

Lees hier alle Hoplr-huisregels.

Meer vragen? Contacteer ons

Stuur een e-mail naar support@hoplr.com

Artikelen in deze sectie

Zie meer