Is burenhulp gratis?

Doorgaans is burenhulp gratis, en al helemaal wanneer het om informele (niet-professionele) hulp gaat. Het uitgangspunt is dat buren beroep op elkaar kunnen doen binnen een kader van 'wederkerigheid'. Niet per se omdat we een wederdienst mogen verwachten, maar omdat alle leden van de gemeenschap wel eens hulp kunnen bieden of gebruiken. Op die manier wordt hulpverlening bovendien meer dan een 'transactie'. Zo draagt burenhulp voornamelijk bij aan gemeenschapsgevoel en inclusie. En daar draait Hoplr uiteindelijk rond. 

Maar, we kunnen niet verwachten dat alle professionele dienstverlening zomaar gratis is. Bovendien zien we liever dat een gebruiker geholpen wordt door een professional uit de buurt, tegen de gebruikelijke vergoeding, dan helemaal niet. 

Goede afspraken zijn belangrijk. Wil je een buur helpen voor een bepaalde prijs? Maak dat op voorhand duidelijk, of verwijs de hulpvrager naar je gebruikelijke kanalen, zoals de website van je zaak. Verwacht niet dat je buur weet dat de hulp betalend is. 

Tip: Is een vergoeding aan de orde? Overweeg een burenprijsje. Zo kan je je buur toch extra helpen, maar is het ineens glashelder dat er wel een prijs aan verbonden is. 

Hoplr is een communicatiemiddel, geen transactieplatform. Wij zijn dus niet aansprakelijk voor de uitwisselingen die al dan niet plaatsvinden.

Meer vragen? Contacteer ons

Stuur een e-mail naar support@hoplr.com

Artikelen in deze sectie

Zie meer