Is Hoplr betrouwbaar?

Veiligheid en privacy zijn één van de 5 beloften van het Hoplr-manifest.

 1. Hoplr beveiligt en beschermt je gegevens in lijn met de Europese privacywetgeving (GDPR of AVG). We spelen of verkopen geen persoonsgegevens door aan derden.

 2. Elke Hoplr-buurt is besloten. Om toegang te verkrijgen tot een Hoplr-buurt, dient men eerst een thuisadres op te geven. Toegang zal verleend worden als:
  - men de correcte buurtcode invult (verdeeld per uitnodigingsbrief);
  - de account wordt geverifieerd aan de hand van een gevalideerd gsm-nummer;
  - men een briefhoofding op naam en adres doorstuurt naar verify@hoplr.com; of
  - een geverifieerde gebruiker uit de Hoplr-buurt of een community manager de aanvraag accepteert.

 3. Wij zullen nooit je e-mailadres, telefoonnummer of huisnummer delen. Ook niet met je Hoplr-buren, je Hoplr-buurt of je lokale overheid. Indien je zelf één van bovenstaande persoonsgegevens wil uitwissen met je buren om af te spreken, maak je best gebruik van de privé chat.

 4. Met uitzondering van je profielnaam en straatnaam, beslis je zelf welke persoonlijke info je met je Hoplr-buurt wil delen.

 5. Op elk sociaal netwerk ben je zelf verantwoordelijk voor wat je online deelt. Wees verstandig en ga zorgvuldig om met wat je deelt. Momenten waarop je niet thuis bent en waardevolle items deel je dus beter niet.

 6. We nemen verschillende maatregelen om misbruik te beperken en om mensen die niet in de buurt wonen te ontmoedigen zich in te schrijven door:
  - per e-mailadres maar één buurtaccount toe te laten
  - een automatisch detectiesysteem tegen spam
  - een manueel en anoniem rapporteringssysteem per bericht of profiel
  - het bereik te beperken tot je eigen buurt (geen viraliteit)
  - alles af te sluiten van zoekmachines
  - geen commerciële of politieke boodschappen toe te laten
  - te focussen op positiviteit, engagement, inclusie, burgerparticipatie en zorg

  Als je echter twijfels hebt over de echtheid van een profiel of andere inbreuken vaststelt, kan je dit profiel steeds rapporteren.

 7. Om onze applicaties steeds beter te beveiligen maken we gebruik van de nieuwste technologieën en hebben we een permanente samenwerking opgezet met Intigriti, Europa's nummer één netwerk van Ethische Hackers.

 8. Hoplr is niet alleen een veilig en besloten buurtnetwerk, maar kan bovendien ook bijdragen tot een veiligere buurt door middel van sociale controle. In het geval van een inbraak of een verdachte situatie kan je je buren in een mum van tijd op de hoogte brengen. 

Digitale netwerken mogen nooit uitgaan van ondoordringbaarheid, maar ze kunnen er wel alles aan doen om misbruik op te sporen en te voorkomen. Er zullen altijd mensen zijn met slechte bedoelingen, maar we vinden het ook belangrijk om er als buurtnetwerk te zijn voor alle mensen met goede bedoelingen.

Lees ook:
- algemene voorwaarden
- privacybeleid

Meer vragen? Contacteer ons

Stuur een e-mail naar support@hoplr.com

Artikelen in deze sectie

Zie meer