Wat is het verdienmodel van Hoplr?

Hoplr is gratis voor buren. Ook verkopen wij geen persoonsgegevens. Het digitale buurtnetwerk is bovendien reclamevrij. 

Externe partijen betalen daarentegen wel een licentiekost om gebruik te kunnen maken van het Service Dashboard. Aan de hand van het dashboard kunnen zij communiceren met de Hoplr-buurten, zonder er inkijk in te krijgen.

Deze externe partijen zijn voornamelijk lokale overheden, maar ook nutsbedrijven, intercommunales en organisaties actief in de publieke sector komen in aanmerking voor het Service Dashboard. Dit steeds ter bevordering van de dienstverlening of communicatie naar de burger toe én zonder commerciële insteek.

 

 mceclip1.png

 

Hoplr biedt externe partijen een aantal formules met functionaliteiten, op basis van drie programmalijnen.

  • Buurtgerichte communicatie
    Externe partijen kunnen berichten, meldingen en activiteiten plaatsen in één, enkele of alle aangesloten Hoplr-buurten. Ze krijgen geen inkijk in de Hoplr-buurten of de gesprekken die er plaatsvinden. Hoplr-buren kunnen er wel expliciet voor kiezen een buurtbericht met een externe partij te delen.

  • Inclusie en buurtzorg
    Buurtwerkers, wijkagenten en zorgverstrekkers krijgen een geverifieerde account en buurtswitch voor hun werkingsgebied. Daarmee kunnen ze het digitale buurtnetwerk aanwenden om buurtzorg en sociale inclusie binnen de lokale gemeenschap te stimuleren. Via het Service Dashboard kunnen externe partijen ook vrijwilligerslijsten voor onder meer burenhulp aanleggen.

  • Burgerparticipatie
    Externe partijen krijgen met het Service Dashboard toegang tot verscheidene functionaliteiten om in te zetten op burgerparticipatie, waaronder geverifieerde en anonieme enquêtes, buurtpeilingen en participatief burgerbudget.

Lees meer over de functionaliteiten van het Service Dashboard op services.hoplr.com.

 

Meer vragen? Contacteer ons

Stuur een e-mail naar support@hoplr.com

Artikelen in deze sectie

Zie meer