Wat met taalwetgeving op Hoplr?

De taalwet bestuurszaken dicteert dat Belgische openbare overheden bij wet verplicht zijn in een bepaalde landstaal (of -talen) te communiceren, zowel intern als met de burger. Die taal is territoriaal vastgelegd.

Wat betekent dit voor de communicatie op of door Hoplr?

  1. Hoplr is een onafhankelijk privébedrijf. Het Hoplr-team en onze gebruikers zijn dus vrij de taal te hanteren die zij willen (met redelijke uitzonderingen).

  2. Hoplr heeft internationale ambities. Als onafhankelijk bedrijf behouden wij het recht om het platform aan te bieden in om het even welke taal.

  3. De mails en notificaties die je van Hoplr ontvangt zijn afhankelijk van de taalinstellingen van je profiel. Deze taal wordt in eerste instantie overgenomen van je browser of toestel. Lees hier hoe je de taalinstellingen van je Hoplr-account kunt wijzigen.

  4. Openbare overheden maken slechts gebruik van Hoplr als communicatieplatform. Zij hebben geen controle over de functionaliteiten die het platform biedt.

  5. De communicatie vanuit het Hoplr-team en de communicatie vanuit een openbare overheid (of andere Hoplr-klant) staan los van elkaar.

Hoplr kent wel huisregels. Daarin staat onder meer dat buren elkaar met respect dienen te behandelen. We vragen dan ook verdraagzaamheid en constructieve dialoog. 

Lees hier hoe je een profiel kan rapporteren.

 

 

Meer vragen? Contacteer ons

Stuur een e-mail naar support@hoplr.com

Artikelen in deze sectie

Zie meer