Hoe tijdsintensief is Hoplr voor partners?

Het Service Dashboard draait rond de ontzorging van steden en gemeenten.

 

Opstart Hoplr-buurten

Bij de opstart moeten enkel een aantal afspraken gemaakt worden, waarna wij voor de uitvoering zorgen. Alle extra inspanningen (voor bijvoorbeeld de bekendmakingen van het digitaal buurtnetwerk) van onze partners uit zijn leuk meegenomen.

Na een vrijblijvende demo, kunnen wij onze uitgebreide implementatiegids bezorgen. Daarin beschrijven we stap per stap hoe we te werk gaan.

 

Werken met het Service Dashboard

Hoeveel tijd na lancering best aan de kant wordt gezet voor Hoplr, hangt af van de insteek.

Zo zal een projectontwikkelaar of intercommunale bijvoorbeeld vaak pas een bericht plaatsen wanneer er bijvoorbeeld sprake is van overlast. Het plaatsen van een bericht verloopt intuïtief en vraagt dus niet veel tijd.

Andere partners - veelal gemeenten - kiezen ervoor eerder consequent van zich te laten horen via Hoplr. Wij raden ongeveer één post per week aan. Planning en opvolging samen zullen niet meer dan een paar uur per week in beslag nemen.

Zet je bijvoorbeeld ook in op buurtzorg en burgerparticipatie met Hoplr? Dan vraagt het Service Dashboard vanzelfsprekend nog wat meer tijd.

Meer vragen? Contacteer ons

Stuur een e-mail naar support@hoplr.com

Artikelen in deze sectie

Zie meer