Wat vinden partners van Hoplr?

"Het is fijn om te zien dat mensen actief gebruik maken van Hoplr in onze verschillende buurten om elkaar vragen te stellen of suggesties te doen. Op onze eigen oproepen of mededelingen krijgen we hier vaak constructieve en enthousiaste reacties."

Dries Boelens, Deskundige communicatie, participatie en conversatie bij Stad Halle

 

“We kwamen tot de conclusie dat Zelenaars hun buren niet meer kenden. Omdat we net dat heel belangrijk vinden zochten we naar een oplossing zodat we zowel voor jong als oud opnieuw dat contact met hun buren en hun buurt konden stimuleren. Hoplr was daar het perfectie middel voor. Er valt in een buurt heel wat te beleven, maar niet iedereen heeft daar soms weet van. We kozen voor integrale manier van werken door van Hoplr ook een BIN-platform te maken, het als tool te gebruiken voor de zorgzame buurten én het als platform aan te bieden voor onze vele buurtcomités. Tot nu toe blijkt dat een bijzonder succes. BIN bereik veel meer mensen wat het veiligheidsgevoel in de buurt verhoogt, de politie doet regelmatig een post met acties voor de buurten en mensen komen opnieuw met elkaar in contact. Onze ambitie is om op termijn 50% van de Zeelse gezinnen te bereiken met Hoplr. Dat klinkt ambitieus, maar het is zeker niet onhaalbaar. Na de lancering zaten we onmiddellijk aan 30%.”

Thomas Bauwens - Schepen van Cultuur, Kunst & Erfgoed, Bibliotheek, Financiën, Informatica, Buurtwerking & BIN, Dierenwelzijn en Klimaat bij Gemeentebestuur Zele

 

“Het fijne aan Hoplr is dat zij maatwerk willen leveren. Niet vastzitten in een eigen structuur maar meedenken en vooral mee ontwikkelen om zo nog beter in de haarvaten van de wijk te geraken.
Eric Borst - Community Builder bij Gemeente Den Haag

 

"Hoplr is voor ons al een heel positieve ervaring geweest. Ook wat betreft het beleid laat Hoplr toe om korter op de bal te spelen en nuttige berichten met de buurt te delen."

Ine Plovie - Toekomst Coördinator bij Stad Brugge

 

“Hoplr is een heel nuttig platform waarmee we gerichte boodschappen kunnen overbrengen naar specifieke buurten van de stad of gemeente. We kunnen de inwoners van Gent en Destelbergen gemakkelijker bereiken wanneer er iets verandert aan de afvalophaling in hun buurt. De voorbije maanden konden we hier al gretig gebruik van maken, bijvoorbeeld bij de hevige sneeuwval in december. We krijgen vaak positieve reacties van Hoplr-gebruikers.”

Koen Van Caimere - Afdelingshoofd Informatie en Communicatie IVAGO

 

“Het Hoplr-initiatief is een extra middel om de sociale cohesie te bevorderen. Burgers gebruiken het om snel op de hoogte te zijn van alle nieuwtjes uit hun buurt, activiteiten te organiseren, meldingen van de stad, politie of brandweer te ontvangen of gewoon te praten met andere inwoners over wat er leeft. Elke bewoner moet zich wel op naam en adres verifiëren, wat maakt dat er een zekere sociale controle is. Indien de aangegeven richtlijnen en regels niet worden gevolgd, bijvoorbeeld als er niet respectvol met mekaar wordt omgegaan, grijpt Hoplr in. Voor de stad is het een interessant kanaal om efficiënt en snel buurtgericht te communiceren over onder meer wegenwerken, lokale initiatieven, bewonersvergaderingen, …. Hoplr garandeert de privacy van alle gebruikers. Externe partijen kunnen enkel meldingen van algemeen nut of belang in de buurten verspreiden”

Katleen Den Roover - Schepen van Wijk- en Dorpszaken van Mechelen

 

“Dit systeem laat ons toe de buurtbewoners ook via de digitale weg in contact te brengen met elkaar. Inwoners kunnen er de eerste buurtcontacten leggen, uitwisseling van materiaal organiseren, ideeën of initiatieven lanceren. We maken als het ware een digitale buurt, een andere manier om contacten te leggen en eenzaamheid tegen te gaan”

Johan Vande Lanotte - Burgemeester van Oostende

 

"Het loopt hier allemaal heel goed. We maken er dankbaar gebruik van voor onze wegenwerken en de reacties zijn eerder positief. Je merkt een groot verschil met bijvoorbeeld Facebook. Het gaat er veel beschaafder aan toe, laten we het zo zeggen. We hebben echt het gevoel dat je zo met de inwoners in dialoog kan gaan. Een tevreden klant, met andere woorden."

Jill Van Hove - Expert Communicatie Gemeente Olen

 

"Op Facebook en via mail hebben mensen vaak het gevoel dat wij ergens in een ivoren toren zitten. Maar wij hebben ook soms last van het lawaai en de trillingen. Op Hoplr weet iedereen dat het lokaal is en lijken we meer krediet te krijgen."

Jef van Noorderlijn - Communicatie medewerker bij Noorderlijn

 

“Voor de opstart van onze buurtwerking zochten we naar een werkbaar systeem om vraag en aanbod van inwoners vlot met elkaar te matchen. Via Hoplr bleek dit verrassend snel te lukken. Op korte tijd hebben heel wat inwoners zich lid gemaakt van hun digitale buurt. Dit bewijst dat er nood is aan een buurtforum om het buurtgevoel te versterken. Hoplr helpt ons om van Olen een warme zorgzame buurt te maken.”

Liesbeth Lathouwers - Buurtwerking Lokaal Bestuur Olen

 

Meer vragen? Contacteer ons

Stuur een e-mail naar support@hoplr.com

Artikelen in deze sectie

Zie meer