Hoe gaat een samenwerking van start?

  1. Gemeenten, intercommunales, projectontwikkelaars en andere spelers die de Hoplr-buren een toegevoegde waarde op het platform kunnen bieden, contacteren ons voor een verkennend gesprek.
  2. Als er interesse van beide kanten is, sluiten we een licentie af die jaarlijks opzegbaar is. De licenties variëren op basis van de gekozen formule. Die bepaalt de mogelijkheden van het Service Dashboard (communicatie, participatie, inzichten, buurtwerk & zorg, integratie).
  3. Dan gaan wij aan de slag. Jouw Hoplr-buurten worden uitgetekend op basis van jouw expertise over de regio enerzijds en onze expertise over community building anderzijds. Dit is een nauwe samenwerking.
  4. Dan voorzien we elk huishouden binnen de regio van een Hoplr-invitatiebrief. Die brieven geven een kort woordje uitleg over Hoplr en waar het platform voor dient; en voorzien de ontvangers van een code. Met de code komen bewoners vlot en geverifieerd in de juiste buurt terecht.
  5. Vaak helpen partners bij de bekendmaking van het buurtplatform. Ze doen beroep op de lokale pers en lassen infomomenten in. We beloven dat 10 tot 15% van de huishoudens een maand na uitrol actief is op Hoplr.
  6. Tot slot leveren we het dashboard op. Vanaf dan kan de gemeente, intercommunale, projectontwikkelaar of andere instantie het platform gebruiken.

Meer vragen? Contacteer ons

Stuur een e-mail naar support@hoplr.com

Artikelen in deze sectie